Alux - svjetlosne polikarbonatne (Lexan) plo�e

Nadstre�nice, pregradne stijene ili vise�i stropovi...


Op�e karakteristike 

Propusnost svjetlosti u %

Prigu�enje zvuka po NFS 31051 dB(A)

Minimalni radius savijanja

Grupe vatrootpornosti


Idi na vrh stranice